Tudo sobre o iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Tudo sobre o iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Apple CEO Tim Cook introduces the new iPhone 6 and iPhone 6 Plus on Tuesday, Sept. 9, 2014, in Cupertino, Calif. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Tudo sobre o iPhone 6 e iPhone 6 Plus
Avalie esse artigo: